İktidar yeterlice din aldatmasına ve yasaklara sarıldı

Cumhurbaşkanı “İktidar olduk fakat kültürel hâkimiyeti kuramadık” kelamlarıyla neyi kastettiği ne kadar tartışıldı bilmiyorum fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlık ve uygarlık konusunda bugüne kadar kazanımları karşısında bir “karşı kültür” kuramadıklarından şikâyetçi olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Kültürel hâkimiyeti kurmadık, kelamlarından sonra yaşadıklarımıza bir göz atacak olursak kurulan beş – on kişilik İslamcı şeriatçı büsbütün köktendinci birtakım derneklerin “14 ahlaksız şenliği yasaklattık” açıklamalarını iktidarın “kültürel hâkimiyetini” kurma yolunda teşebbüsleri, aktiflikleri olarak mı göreceğiz? Evet! Bu dernekler valileri kaymakamları yönlendirerek yasak kararları aldırdıklarını göğüslerini gererek ve doküman yayımlayarak ilan ediyorlar.

SOYLU’NUN İTİRAFI

Nitekim İçişleri Bakanı Soylu da bunlara sahip çıkıyor ve “festival ismi altında bir dizi sahtekârın gayri yasal olarak yapmak istediği hiçbir tertibe devlet müsaade vermez” tweet’i atabiliyor. Neresinden tutabilirsiniz? Yıllardır AKP’li belediyelerin de konserler düzenlediği bilinmiyor mu?

21 yıldır iktidarda olan bir partinin bugün geldiği nokta, büyük bir çaresizlikle her şeyi yasaklamaktır. İktidar, uygarlık ve millet düşmanı ucube derneklerle devletin valilik ve kaymakamlıklarını da yasaklara alet ediyor. Ben de ne diyorum, bu makamlar da zati partinin makamları!

Demek yasaklarla “kültürel hâkimiyet” kuracaklar!

Yine Soylu’nun Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’nde tavsiyeleri de yenilir yutulur cinsten değil: “Mesleğinizin hakkını verin. Vazifenize çıkarken Allah isteği için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki Cenabı Allah sizin muhafızınızdır”. Laik bir devletin- Cumhuriyetin bakanı bu kelamları söyleyemez. Bakanın dini tavsiyeleriyle değil, misyon ve sorumluluklarının şuuruyla işlerini yapacak subaylar üzerinde büyük bir dini baskı yaratılıyor. Bu fişlenmeye kadar masraf: Ne abdest alıyor ne Ayetel Kürsileri var!

DEVLETTE FİŞÇİLİK, BÜYÜK AYRIMCILIK

Bakan zati bir fişleme üstadı üzere. Emniyet’te, valilik ve kaymakamlıklarda hangi dinden hangi mezhepten hangi inançtan insan bulunduğu konusunda geniş bir bilgiye sahip.

Bir Ermeni kaymakamın birinci defa atanmış olmasını zikrederek “Emniyet müdürlerimiz ortasında bir de Alevi müdür vardı” dedi!

Onun yerinde olsam, bu kadar büyük bir ayrımcılığı, dışlamayı itiraf etmekten korkardım.

İktidar tüm atama ve görevlendirmelerde büyük bir ayrımcılık yapıyor.

Bakıyor Sünni mi, bizden.. Alevi mi bizden değil.

Bu ülkede ortalama 25 milyon Alevi bulunuyor.

Ve bir tane kaymakam, bir tane vali, bir tane Emniyet müdürü yok onlardan. Saray’da, bakanlıklarda, bunlara bağlı tüm üst idare mevkilerinde, olağan ki yok!

Tam bir Sünni dini diktatörlüğü yaşanıyor ülkede. Ayrımcılık ve dışlama diz uzunluğu.

ÇARESİZLİKLERİN DIŞAVURUMU

Pekala, durum bu iken cumhurbaşkanı, seçim sürecine girdiğimiz için, kendilerine uygun seçtikleri Alevi konutlarına gitmesini çok cesurane bulmaz mısınız?

Oradaki Aleviler, kendilerini toptan ve tümden dışlayan bir iktidarın oy taleplerine “Devletlümmm” diyerek el etek öpüp evet mi diyecekler… İktidar en azından o denli sanıyor.

Bu ziyaret bile büyük çaresizliklerinin dışavurumu.

Bence baş şeriatçının tüm müftüleri dünkü gazetemizde Sefa Uyar’ın haberine nazaran çabuk toplantıya çağırıp tüm imamların meskenlere giderek iktidara oy talep etmelerini istemesi de ne büyük bir çaresizlik içine düşüldüğünün öteki bir göstergesi.

Yorum yapın